Nová koncepcia na rok 2017/18

Nová koncepcia na rok 2017/18

Počas štyroch ligových ročníkov sme dlhodobo spolupracovali s Centrom voľného času Ahoj Piešťany. Dôvodom na zlúčenie v roku 2013 bol fakt, že sme nemali trénera, ktorý by sa tomu profesionálne venoval. Pred niekoľkými mesiacmi sme angažovali trénera, ktorý sa osvedčil. Stal sa ním Michal Srnec – hokejový a kondičný tréner, bývalý reprezentant Slovenska,.. /viac info v obrázku pod článkom/. A tak nastal čas na absolútne novú koncepciu rozvoja florbalu v Piešťanoch. Pripravovali sme sa niekoľko mesiacov a som presvedčený, že prinesie pozitívnu budúcnosť množstvu športu chtivých detí.

Poďme si predstaviť jednotlivé zmeny platné od 1.júla 2017.

 1, Nespolupracujeme s Centrom voľného času Ahoj Piešťany

Ak chceme profesionalizovať tréningovú činnosť mládeže od ranného veku až k juniorom, je nutné angažovať skutočne skúsený tím ľudí, ktorí pôjdu za svojim cieľom – vychovávať nových, technicky a kondične zdatných florbalistov. Naše zázemie pre mládež tvorí investícia viac ako 12 tisíc eur vo forme materiálového zabezpečenia pre deti a mládež.

 2, Ligové súťaže 2017/18

Všetci hráči od prípravky až po mužov sú registrovaní v Slovenskom florbalovom zväze pod hlavičkou klubu FBC Páv Piešťany a prihlásenie jednotlivých kategórii do ligových súťaží podmieňujeme tréningovým procesom v klube podľa novej koncepcie.

 3, Mužská sezóna 2017/18

Muži si vyžadujú veľkú finančnú a časovú náročnosť. Našou prioritou vedenia klubu je jednoznačne mládež. Muži sú tak v sezóne 2017/18 naďalej otázny. Trénovať však zostane maximálne 10 hráčov v Diplomat aréne spoločne s dorastencami.

 4, Služby

Jednotné dresy pre všetky kategórie. Natáčanie domácich zápasov a ich následná video analýza s trénerom. Asistent trénera počas zápasu počíta live štatistiky ako napríklad +/-, počet striel a pod. každej formácií. Koncepcia pomenúva aj služby naviac, ktoré ste doteraz nepoznali v žiadnom inom klube. Stručne povedané, dostanete všetko za jednu cenu.

 5, Haly

Tréningový proces bude nastavený tak, aby počas celého roka boli dni, časy spoločne s miestom rovnaké. Jednotlivé kategórie detí budú mať od 2 do 4 tréningov do týždňa. Tí najmenší až po starších žiakov budú trénovať na 4.ZŠ Holubyho. Dorast spoločne s mužmi ostávajú na Diplomat aréne. Všetky domáce zápasy každej kategórie by však mali prebiehať v Diplomat aréne.

 6, Rodičovské združenie

Od sezóny 2017/18 organizujeme dobrovoľné rodičovské združenia na pravidelnej báze s rôznymi hodnoteniami, témami, spätnou väzbou od rodičov, podujatiami pre deti a rodičov a mnohé ďalšie aktivity. Prvé rodičovské združenie je naplánované na 24.augusta 2017 o 18h v jedálni 4.ZŠ Holubyho.

 

Viac informácií o zmenách a doplňujúce informácie sme pripravení prezentovať na najbližšom rodičovskom združení.

PS: Ak máte v rodine športu chtivé dieťa, ktoré by chcelo navštevovať športovú triedu s extra vyučovaním cudzích jazykov, neváhajte sa prihlásiť na tel. č. 0904 127 030 (tréner Michal Srnec) alebo na mail: info@pavpiestany.com.

Veríme, že sme Vás oslovili

Tešíme sa na Vás!

0