Klub

Pri príležitosti, 5 rokov od založenia oficiálneho klubu sme sa rozhodli pre update nášho loga.

Názov: FBC Páv Piešťany, občianske združenie
Adresa: Mateja Bela 4662/24, Piešťany 921 01
IČO: 422 94 053
DIČ: 2023856472
Banka: VÚB a.s.
Účet: SK 62 0200 0000 0031 9410 7757

Tréningové priestory: Diplomat Aréna, Gymnázium PdC, 9.ZŠ Scherera, 4.ZŠ Brezová, Hokejbalové ihrisko v parku pri Dome Umenia

VEDENIE KLUBU

Prezident klubu: Mgr. Matúš Kromholc
Tel: +421 915 661 331
Mail: info@pavpiestany.com

Viceprezident klubu: Tomáš Svetlík
Tel: +421 902 886 832
Mail: svetlik@pavpiestany.com