Údaje

Fakturačné údaje

FBC Páv Piešťany, o.z.

Mateja Bela 4662/24
921 01 Piešťany

IČO: 422 94 053
DIČ: 2023856472

VÚB, a.s.
SK 62 0200 0000 0031 9410 7757

Tréningy a zápasy

Diplomat Aréna

Kuzmányho 19
921 01 Piešťany